Ảnh đại diện của LUMS
@LUMS
Member since Ngày 10 tháng 09 năm 2009
0 Đề xuất

LUMS

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm a Computer Vision Researcher, have done work in MATLAB, C/C++, Java, OpenCV for around 2-3 years.
$40 USD/giờ
1 đánh giá
1.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự