Ảnh đại diện của lycheedzine
@lycheedzine
Cờ của India New Delhi, India
Làm thành viên từ Ngày 25 tháng 08 năm 2011
0 Đề xuất

lycheedzine

Trực tuyến Ngoại tuyến
Believe in short ,simple,creative,intelligent to the point designs. All the world best logos are tend to remember simple concepts rather than tedious and complicated in scientific approach and unique working , knowledgeable and adjustable according to client needs. # Won 10 contests till date on beating thousands of entries ( 250 entries per contest avg).
$50 USD/giờ
8 đánh giá
6.3
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự