Hình đại diện của m941
@m941
Cờ của India Silanwad, Nagour, India
Làm thành viên từ Ngày 03 tháng 07 năm 2017
0 Đề xuất

m941

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 3+ yrs. of expertise in: -Web Scraping, Data Scraping (All Weblink scraping through software) -Extracting data from PDF to Excel, CSV, Word (Bank Statements, Invoices, Balance Sheets etc) -Data Entry into excel -Data Extraction (Website to excel) -EXCEL & WORD Expert -PDF Convestion in all format _PDF form -Transcription (Transcribed Data from Scanned documents to XLS/Spreadsheet -Pdf Editing -Document Conversions ( OCR, Image to text, Scanned images to editable format) -Data Formatting -Data Cleaning -Data Editing -Data Collection -Web Research -Data Mining -Data Scraping -Internet Research
$2 USD/hr
9 nhận xét
2.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự