Hình đại diện của ma7moudjadallah9
@ma7moudjadallah9
Làm thành viên từ 5 tháng 10, 2018
1 Đề xuất

ma7moudjadallah9

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, Thanks for visiting my profile. I have got many years of rich experiences in Mobile Android Application Development I have a good experience in Android so I can develop any app and I can convert any idea to a real app using Android Studio. I could use a lot of tools like : - Working with Firebase - Real-time Database - Working with (API’s, google maps) - Databases (SQLite) - Google ads (AdMob) - Media Player - Gps - Animation - Sensors - Image Processing - Live I believe in excellence, structured work, milestones, and deadlines. Well designed task leads to well-done job. ⭐ "Top Quality In Time & Instant Reply & Honest".⭐ Thanks for your time, I am waiting for your message.
$12 USD/hr
1 Nhận xét
1.1
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Android Developer

Aug 2016

I Work as Freelancer Android Developer

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự