Ảnh đại diện của MagicMarketing
@MagicMarketing
Thành viên từ April, 2008
0 Đề xuất

Magic Marketing USA

Trực tuyến Ngoại tuyến
Magic Marketing USA has successfully launched business start-ups using social media like Facebook and helped amplify growth for businesses seeking to jump to the next level of brand exposure, customer outreach, or sales using social media marketing. Magic Marketing USA executes high performance SEO, web design, and social media campaigns using platforms like Facebook and Twitter to reach customers quicker and cheaper with better results. We call it a 360 approach to marketing that includes every single avenue with high return on investment.
$25 USD/giờ
1 đánh giá
1.8
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự