Profile image of MagicMarketing
@MagicMarketing
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 04 năm 2008
0 Đề xuất

MagicMarketing

Online Offline
Magic Marketing USA has successfully launched business start-ups using social media like Facebook and helped amplify growth for businesses seeking to jump to the next level of brand exposure, customer outreach, or sales using social media marketing. Magic Marketing USA executes high performance SEO, web design, and social media campaigns using platforms like Facebook and Twitter to reach customers quicker and cheaper with better results. We call it a 360 approach to marketing that includes every single avenue with high return on investment.
$25 USD/Giờ
1 Nhận xét
1.8
  • 50%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự