Hình đại diện của mail2veejay
@mail2veejay
Cờ của India Mumbai, India
Làm thành viên từ 28 tháng 2, 2004
0 Đề xuất

mail2veejay

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are a group of 2 programmers and one designer having proficency in providing dymanic and static sites, with a combined experience of over 12 years in VB, ASP MSSQL and .net ,and we together along with you help on more details regarding your requirement can get your web site into a professional one. You can be assured regarding the quality provided. In case you need a demo of the functionality of the site, please feel free to request for a demo.
$25 USD/hr
4 nhận xét
2.6
  • 75%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự