Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$20 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
peshawar, pakistan
$20 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 1:02 SA
Đã tham gia vào tháng 7 31, 2023
0 Khuyến nghị

Muhammad Z.

@mailtozeeshan1

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$20 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
peshawar, pakistan
$20 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

App and Web Developer I Backend and Frontend I

Hello, I'm Muhammad Zeeshan, a passionate and experienced Full Stack Software Engineer. With a strong background in both front-end and back-end development, I thrive in creating innovative and efficient solutions for complex technical challenges. My journey as a software engineer has equipped me with a diverse skill set, allowing me to excel in various programming languages, frameworks, and technologies. I take pride in my ability to architect scalable and robust applications, while also ensuring an intuitive user experience through thoughtful and responsive user interfaces. My expertise spans across a wide range of technologies, including HTML, CSS, JavaScript, React, Node.js, Python, Django, and SQL databases. Additionally, I have experience working with cloud platforms like AWS and deploying applications using modern DevOps practices. As a collaborative team player, I believe in open communication and actively seek to understand business requirements to deliver solutions that meet and exceed expectations. I'm highly adaptable to new technologies and enjoy staying up-to-date with industry trends and best practices. Throughout my career, I have been involved in various projects, from startups to enterprise-level applications, where I've contributed to the entire development lifecycle. My commitment to writing clean, maintainable code and my passion for continuous improvement enable me to create high-quality software products that make a positive impact on users' lives. I'm enthusiastic about tackling new challenges and exploring innovative ways to push the boundaries of technology. If you are looking for a dedicated and skilled Full Stack Software Engineer who is eager to contribute to exciting projects, I'd love to connect and be part of your team. Let's build something remarkable together!

Liên hệ Muhammad Z. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

11681630
11681630

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Backend Developer

Honestopedia Tech Sol.
thg 3 2021 - Hiện tại
Hello, I'm Muhammad Zeeshan, a passionate and experienced Full Stack Software Engineer. With a strong background in both front-end and back-end development, I thrive in creating innovative and efficient solutions for complex technical challenges.

Học vấn

Software Engineering

University of Peshawar, Pakistan 2022 - 2024
(2 năm)

Bằng cấp

Front End Developer and Backend

H-Tech Sol.
2022
Hello, I'm Muhammad Zeeshan, a passionate and experienced Full Stack Software Engineer. With a strong background in both front-end and back-end development, I thrive in creating innovative and efficient solutions for complex technical challenges.

Nội dung đã đăng

Web and App developer

H-TECH SOL.- Developer
My journey as a software engineer has equipped me with a diverse skill set, allowing me to excel in various programming languages, frameworks, and technologies. I take pride in my ability to architect scalable and robust applications, while also ensuring an intuitive user experience through thoughtful and responsive user interfaces.

Liên hệ Muhammad Z. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.