Ảnh đại diện của majumderranit81
@majumderranit81
Cờ của India Chakdaha, India
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 08 năm 2014
0 Đề xuất

majumderranit81

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hey there! I have more than 6 years of experience in Web designing and Developing websites. This is My new profile. I am expertise in............... Web Design: 1. Full mock-up design Front-end development: 1. Fully mobile responsive HTML coding 2. W3 validated HTML Structure Hand coded Java-script/ jQuery 4. Expertise in Bootstrap 4 5. Expertise in Google Materialize Backend Development: 1. Expert in Wordpress 2. Expert in Magento 3. Shopify 4. Smarty 5. Custom PHP 6. Expert in Wordpress Theme development. 7. Expert in Magento module development I always ensure you about the 100% work satisfaction.
$10 USD/giờ
48 đánh giá
5.2
  • 94%Các công việc hoàn thành
  • 99%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 24%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Senior Web designer in Mindscale Technology

Jun 2015 - Jun 2016 (1 year)

As a senior web designer and developer.

Freelance Website Desginer

Aug 2011 - Jun 2015 (3 years)

Worked as a freelancer Website Mock-up designer. Completed over 40+ websites design successfully.

Giáo dục

Electronices and Comunication Engineering

2010 - 2013 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự