Ảnh đại diện của maki16xxx
@maki16xxx
Member since Ngày 26 tháng 04 năm 2009
5 Đề xuất

Marko Radojkovic

Trực tuyến Ngoại tuyến
Video editor and After Effects animator
$18 USD/giờ
8 đánh giá
3.8
  • 78%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Video Editors

Apr 2013

I am work to NTV televisons in Serbia.. My job is video editing

Working

Jan 2012

Knowledge of foreign languages • English (writing-great-great reading, speaking-well) • Working on computer • MS Office (Word, Excel, Power Point, Front Page) • Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Macromedia Dreamweaver), Nootped + + • Internet Expolorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome. Other Observations • Successful project works placed in college and beyond college: o Self-designed, shot and edited (film, video) Uradjeni tutorials on the topic,

Giáo dục

Electrical Engineering

2006 - 2013 (7 years)

Chứng chỉ

Electronics facultity (2013)

Multimedia Technology

Edit procesing signals

Các xuất bản

Torpedo

Site for technics...

Tehnonet

Site for mobile phones.

Wintersport

Site for futsal club...

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự