Ảnh đại diện của manasan
@manasan
Cờ của India Cochin, India
Member since Ngày 13 tháng 04 năm 2004
0 Đề xuất

manasan

Trực tuyến Ngoại tuyến
Navami Softwares is having experience of 4 years in website development using PHP, COLDFUSION and ASP. We have developed lot of websites that includes real-estate, ecommerce, dating and informative websites. We have good rating at another freelance website and executed more than 100 websites. Our screen name at this website is Skylane. We would like to build a strong position at this website and would like to expand our company by taking more projects. Currently we are having 7 peoples and we would like to make it to 20 by this year end.
$6 USD/giờ
1 đánh giá
2.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự