Ảnh đại diện của mandavcon
@mandavcon
Cờ của India Mandi, India
Làm thành viên từ Ngày 26 tháng 07 năm 2015
1 Đề xuất

mandavcon

Trực tuyến Ngoại tuyến
With 6 years of hands-on experience efficiently coding web sites and applications using modern HTML, CSS, and JavaScript, I am confident I will be an excellent addition to your team. Building state-of-the-art, easy to use, user friendly web sites and applications is truly a passion of mine. I actively seek out new technologies, and stay up-to-date on industry trends and advancements. Continued education has allowed me to stay ahead of the curve and deliver exceptional work to each employer I’ve worked for - both full-time and contract.
$15 USD/giờ
6 đánh giá
4.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 21%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự