Ảnh đại diện của manpreetnijjar
@manpreetnijjar
Member since Ngày 23 tháng 02 năm 2016
0 Đề xuất

Manpreetnijjar

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am an excellent PHP/MySql, Joomla, WordPress Developer. I do have almost 5+ years experience. I do always follow client's deadline which makes me more productive and efficient. I want to play a vital role in this Global platform. Happy working! Support On Following!!! PHP HTTP authentication with PHP Cookies Sessions Dealing with XForms Handling file uploads Using remote files Connection handling Persistent Database Connections Safe Mode Command line usage — Using PHP from the command line Garbage Collection DTrace Dynamic Tracing CMS Wordpress CI Drupal .NET Assemblies Assembly Manifest Type metadata MSIL Resources Common Type System Cross-language Interoperability Windows applications Web applications Web services Console Applications Mobile Applications Android Application framework Dalvik Virtual Machine Integrated browser Optimized Graphics SQLite Media Support GSM Technology Bluetooth,Edge,3G,WI-FI Camera,GPS,Compass
$15 USD/giờ
6 đánh giá
3.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự