Profile cover photo
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$18 USD / giờ
Cờ của INDIA
ahmedabad, india
$18 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 8:16 SA
Đã tham gia vào tháng 10 17, 2022
0 Khuyến nghị

Patel M.

@mansi1801

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$18 USD / giờ
Cờ của INDIA
ahmedabad, india
$18 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Digital Marketing Pro: SEO, Social Media, PPC

As a Digital Marketing Professional with over 12 years of experience, I have extensive knowledge and hands-on experience in various aspects of digital marketing, including SEO, SEM, PPC, content marketing, social media marketing, email marketing, mobile marketing, and web analytics. I have a deep understanding of the latest digital marketing trends, tools, and technologies and know how to leverage them to achieve business goals. I am skilled in developing and executing digital marketing strategies that align with business objectives and drive results. My experience includes managing and optimizing large-scale PPC campaigns on platforms such as Google Ads and Bing Ads, as well as optimizing websites for search engines and developing content marketing strategies that generate leads and drive traffic. In addition, I have a strong understanding of social media platforms, including Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, and Pinterest. I have developed and executed successful social media campaigns that have increased brand awareness, engagement, and conversion rates. I am experienced in leveraging social media analytics tools to monitor and analyze campaign performance and make data-driven decisions. I have also developed and executed successful email marketing campaigns, including lead nurturing campaigns and newsletters. I am experienced in email marketing automation and segmentation, A/B testing, and email analytics. Furthermore, I have experience in mobile marketing, including mobile app marketing, mobile search marketing, and SMS marketing. I have developed and executed successful mobile marketing campaigns that have increased mobile app downloads and engagement rates. Lastly, I am skilled in web analytics and proficient in tools such as Google Analytics, Adobe Analytics, and Mixpanel. I am experienced in tracking and analyzing website and campaign performance, as well as developing and presenting reports to stakeholders. Overall, my experience as a Digital Marketing Professional has equipped me with the skills and knowledge necessary to drive successful digital marketing campaigns that align with business objectives and drive results.

Liên hệ Patel M. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Self Employed

Freelancing
thg 8 2016 - Hiện tại
I have been working as a Full Time Freelancer to provide my top quality services. I just join Freelancer to work with new clients.

Học vấn

MCA

Gujarat University, India 2005 - 2008
(3 năm)

Bằng cấp

Hubspot Inbound Marketing

Hubspot
2020
I have passed Hubspot Inbound Marketing exam.

Google Ads Certified

Google
2020
I have passed Google Ads Certification Course which includes Search Certification, Video Certification, Mobile Certification, Google Analytics Certification.

Liên hệ Patel M. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.