Ảnh đại diện của marisonsouza
@marisonsouza
Cờ của Brazil Porto Alegre, Brazil
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 02 năm 2006
0 Đề xuất

marisonsouza

Trực tuyến Ngoại tuyến
You can get my curriculum here : KNOWLEDGEMENTS Development: Java : J2SE , J2EE , JSP/Servlets ,EJB,Custom Tags Libraries, JDBC , Networking(Sockets,RMI/IIOP,Corba), Applets. API's e Frameworks : Jakarta Struts, Hibernate, JDO, JSTL, XDoclet, Middlegen, IText . Web : JSP/Servlets , JavaScript, HTML, XHTML, DHTML, PHP(basic) e XML. Models and Engineering : UML, MVC, Design-Patterns, J2EE Patterns. Tools: IntelliJ IDEA, JCreator, Eclipse, JEdit, BlueJ, JDeveloper. Application and Web servers : JBoss,BEA Weblogic 8.1, Jakarta Tomcat, Caucho Resin, Jetty, J2EE(Sun). Learning : Prevayler, Spring Framework and JFox Application Server. Databases: SGBD’s : Oracle, Microsoft Access, MySQL , Borland Interbase/Firebird, InstantDB, Cloudscape and Hypersonic SQL. Management Tools: Toad, SQLPlus, DBVisualizer, iSQL ,DBManager and IBExpert. ER Modeling: ERWin, DBMain and Oracle Designer. UML Modeling: Rational Rose, Jude for UML, Poseidon for UML, ArgoUML. Website development : Webdesigner : Adobe Photoshop, Macromedia Fireworks, Macromedia Flash and ferramentas Corel. Webmastering : Macromedia Dreamweaver, Microsoft FrontPage , Borland Hotmetal and Homesite.
$13 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự