Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$15 USD / giờ
Cờ của INDIA
thane, india
$15 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 4:49 SA
Đã tham gia vào tháng 3 13, 2007
0 Khuyến nghị

Vijay M.

@marvik

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$15 USD / giờ
Cờ của INDIA
thane, india
$15 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

C, C++, Qt, Linux, Embedded Systems

VIJAY KUMAR MARAM([login to view URL]) [login to view URL] skype: marvik_39 Work involved in full life cycle development for Embedded devices and Desktop based platforms. Exposure to mobile platforms. Domains worked on Multimedia, Telecom,Health care,Financial, Small scale business units etc. Skills : C, C++, Java, C#, Object C etc. Widgets: Qt5, QML IDE's : Visual Studio, Eclipse, Qt Creator, x code, CooCox, Keil etc Platforms : Linux, Windows,Mac Architecture : ARM 7, Cortex-M, Rasp Pi, Odroid XU4, Beagle board, Wand etc, PIC, 8051, OMAP, UART, SPI, CAN Build and Tools : Arm Tools chains, Cross Compilers, Linux driver, build, Configuring, porting etc Linux and Android images. Linux Distro embedded software Yocto, Buildroot (custom images) Crypto Currencies: Fork new altcoins from existing POW and POS coins. Machine Learning: Pandas, Matplots, Seaborn, Scikit, Supervised algos etc Individual Contibutor (Sole proprietary) | kishaninfotech (Jan 2010 - Till date) # Projects – Fork Crypto Currencies from PoW, PoS altcoins (Wallet + DNS node etc). Yocto and Buildroot image Custom (u-boot, zImage, rootfs) for imx6, 7, RPi [login to view URL] image building for Rapspberrypi boards using Yocto project Porting Linux application on windows platform using GTKmm Streaming data to server, Using devices Odroid, Guacamole and Tomcat IOT design and Setup, MQTT (mosquttio etc ARM Boards) , Waspmote Odroid, RPi. Customise and building the Linux kernel for devices, Odroid, RPI, beagle, Wand etc. QT setup, Cross compile build and deploy apps on devices Odroid, Beagle etc, Build and porting android, Linux images, ARM boards. (NDK) Weather board setup, for Linux based embedded devices and Debris. CAN bus based system with stepper motor using CAN controllers. (STMf32) Study work. On Autosar, Yocto project, and others Asterisk Setup, on Ubuntu build and install Sim 900 GSM module setup, for RPi messaging using AT commands UART communication Using LPC microcontrollers sensors data. code trading platforms, Sierra, MQL etc EA, scripts, and indicators. Math Test frameworks and Debugging, C, C++ Math. IT Analyst | TCS,VTG,HCL,VQi etc September 1996 - November 2009 Worked as employee in various companies (VQi,VTG,TCS,HCL etc) for the period between 1996 - 2009. Involved in full life cycle development. Domains worked on Multimedia, Telecom,Health care,Financial, Small scale business units etc. Worked on Embedded devices and Desktop based platforms Skills : C, C++, Java, C#, Object C etc. IDE's : Visual Studio, Eclipse, Qt Creator, x code, CooCox, Keil etc Platforms : Linux, Windows,Mac Architecture : ARM 7, Cortex-M, Rasp Pi, Odroid XU4, Beagle board, Wand etc, PIC, 8051, OMAP, UART, SPI, CAN Build and Tools : Arm Tools chains, Cross Compilers, Linux driver, build, Configuring, porting etc Linux and Android images. Linux Distro embedded software Yocto, buildroot (custom images)

Liên hệ Vijay M. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Học vấn

MCA

Osmania University, India 1993 - 1996
(3 năm)

Liên hệ Vijay M. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.