Ảnh đại diện của marziaktr
@marziaktr
Member since Ngày 24 tháng 07 năm 2015
0 Đề xuất

Marzia Akter

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I am Marzia, an expert in SEO, SMM, SEM, Web design & development,HTML, CSS, PHP, JavaScript, MySQL, etc. As On-page optimizer I can optimize -Title Tag, Meta Tag, Head Tag, Alt Tag, URL, Keyword, Content, etc. As Off-page optimizer I can -Forum Posting, Blog Posting, Blog Commenting, Article Submission, Directory Submission, Search Engine Submission, Social Media Submission, Etc. As Social Media Marketer I can -Create Groups, Pages, Post, Share Post, Increase Followers, Fans, Likes, Shares, Comments etc on Facebook. -Post, Share Post, Comment, Increase Followers, Fans, Likes, Shares, Comments, People in Circle, etc on Google+. -Create channel, Subscribe channel, Like, Comment, Increase Subscriber, Likes, Comments on Youtube. -Create Board, Pin, Like, Share, Increase Likes, Shares, Pins on Pinterest. -Post, Share, Increase Following or Follower, Like, Comment, on Instragram. -Post, Share, Comment, Like, Increase Following or Follower, Likes, Comments, Shares on Twitter. Etc.
$4 USD/giờ
1 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

Diploma-in-Engineering

2010 - 2014 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự