Ảnh đại diện của
@
Đề xuất

Trực tuyến Ngoại tuyến
đánh giá
  • Các công việc hoàn thành
  • Đúng ngân sách
  • Đúng giờ
  • Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Kinh nghiệm

accountant

Sep 2010

Financial professional who is a self-starter and capable of effectively functioning with minimum supervision. Known for taking initiative and skilled at meeting challenges and deadlines. A team player who is attentive to detail and produces quality results. Computer proficient. Areas of expertise include:  Balance Sheet, Trading, P & L A/C, Profitability Statements, Financial Analysis, MIS Reporting  Bank Reconciliation, Cash & Bank Receipts, Cash & Bank Payment  A/P, A/R, O/E, P/O, G/L

Giáo dục

Faculty of Commerce

2004 - 2007 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự