Ảnh đại diện của Matt16060936
@Matt16060936
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 01 năm 2005
0 Đề xuất

Matt16060936

Trực tuyến Ngoại tuyến
Java, JEE, Spring, C, Python, BASH, PHP, Ruby, Spring, CakePHP, ATtiny, ATmega, Arduino, Hadoop Map/Reduce, ZooKeeper, NiFi, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, H2, Apache HTTP, Tomcat, Glassfish, Ant, Maven, Puppet, Capistrano, Debian, Ubuntu, RedHat, CentOS, Arch, HTML, CSS, JavaScript, Git, SVN, Photoshop, AfterFX, Reason, IDA, Eagle, and lots of related technologies / frameworks.
$100 USD/giờ
1 đánh giá
1.8
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của romans Contribution Statements $75.00 USD

  “This provider has gone above and beyong. A+++ Would use again and again and again!!! Kinda like the energizer battery :)”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự