Ảnh đại diện của matterickson510
@matterickson510
Làm thành viên từ Ngày 09 tháng 04 năm 2008
1 Đề xuất

matterickson510

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a somewhat recent college graduate who has finally decided to begin banking in on that BA in English Literature earned sometime during the Clinton Administration. I have a writing style that is clear, concise and usually served with a little dry wit on the side. I love doing research and writing stories about interesting things. I have been called creative writer, and I find writing SEO and key word related articles a nice exercise in fortitude.
$20 USD/giờ
93 đánh giá
5.8
  • 93%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 29%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự