Hình đại diện của maxpaine
@maxpaine
Cờ của Philippines
cebu city, Philippines
Thành viên từ April, 2007
0 Đề xuất

maxpaine

Trực tuyến Ngoại tuyến
Educational Qualifications Secondary                                           Bantayan National High School Address                                                               Ticad, Bantayan, Cebu Date Graduated                                               March 2007 --------------------------------------------------------------------------------------------- Elementary                                         Bantayan Central Elementary School Address                                                               Ticad, Bantayan, Cebu Date Graduated                                               March 2004 --------------------------------------------------------------------------------------------- University                                           University of Cebu Address                                                               Sancianko Str., Cebu City Course Taken                                    Bachelor of Science in Information Technology Skills *Intermediate Knowledge of Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Publisher). *Habitual User of Adobe Creative Suite (Dreamweaver, Photoshop, Flash, Acrobat 9 Pro, Premiere Pro, Adobe Audition). *Have programming knowledge in HTML, CSS, PHP, MySQL and Photoshop Graphics. *Have Experience with both Unix and Windows Server systems. Work History Job Description                                 Professional Web Designer (freelance work) Client                                                                                                                    Photoshop, HTML, CSS, PHP and MySQL Coding Job(freelance work) Date                                                      March 10, 2008 to April 21, 2008 -------------------------------------- Job Description                                 Professional Web Designer (company design work) Company                                             Jags Web Design ()                                                                 Photoshop, HTML, CSS, PHP and MySQL Coding Departments Date                                                      May 7, 2008 to December 22, 2008 -------------------------------------- Job Description                                 Professional Web Designer (freelance work) Client                                                                                                                    Photoshop, HTML, CSS, PHP and MySQL Coding Job(freelance work) Date                                                      December 28, 2008 to January 21, 2009 -------------------------------------- Job Description                                 Professional Web Designer (freelance work) Client                                                                                                                    Photoshop, HTML, CSS, PHP and MySQL Coding Job(freelance work) Date                                                      January 23, 2009 to February 21, 2009 -------------------------------------- Job Description                                 Professional Web Designer (freelance work) Client                                                                                                                    Photoshop, HTML, CSS, PHP and MySQL Coding Job(freelance work) Date                                                      February 22, 2009 to March 2, 2009 -------------------------------------- Job Description                                 Professional Web Designer (freelance work) Client                                                                                                                    Photoshop, HTML, CSS, PHP and MySQL Coding Job(freelance work) Date                                                      March 4, 2009 to March 20, 2009 -------------------------------------- Job Description                                 Professional Web Designer (freelance work) Client                                                                                                                    Photoshop, HTML, CSS, PHP and MySQL Coding Job(freelance work) Date                                                      March 24, 2009 to April 12, 2009 -------------------------------------- Job Description                                 Professional Web Designer (freelance work) Client                                                                                                                    Photoshop, HTML, CSS, PHP and MySQL Coding Job(freelance work)                                                                 Maintenance Work Only Date                                                      April 22, 2009 to May 20, 2009
$20 USD/giờ
10 đánh giá
3.4
  • 67%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 48%Đúng giờ
  • 22%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự