Ảnh đại diện của maxuggeri
@maxuggeri
Cờ của Italy Pioltello, Italy
Làm thành viên từ Ngày 16 tháng 02 năm 2009
0 Đề xuất

maxuggeri

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello, my name is Max, and I design interaction between humans and technology with visual language and native code. I'm a talented senior Digital Creative Director, an Interaction and Visual Designer, an User Experience and Interface Designer, but also an highly skilled Web and (mobile) App developer. I'm fluent in English, Italian, French and Spanish, and I'm available to move (almost) anywhere. Sound interesting? Feel free to drop me a line!
$300 USD/giờ
1 đánh giá
3.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự