Ảnh đại diện của mbahgat3000
@mbahgat3000
Member since Ngày 16 tháng 02 năm 2009
0 Đề xuất

Baggie Corp

Trực tuyến Ngoại tuyến
We develop word-press websites ranging from basic info sites to full social media, new, educational, governmental sites. Please contact us for more!
$30 USD/giờ
1 đánh giá
1.6
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

CTO

Jun 2010

Website development firm with locations in NJ, Cairo and Tunisia

Chief Technology Officer and Co-founder

Jul 2008 - Jan 2010 (1 year)

* Performed Business Plan write ups, financial modeling and projections, and managing on hand cash flow. * Handled Technology infrastructure and Customer Relationship Management Software. * Maintained responsibility for R&D of new applications geared at identifying efficiency tool for profit maximization.

Co-founder

Jan 2004 - Jun 2007 (3 years)

* Managed an import/export business enterprise to supply turn-key IT solutions to small business enterprises. * Sales, hardware maintenance, procuring hardware and software, and minor web development assignments.

Giáo dục

MBA

2008 - 2010 (2 years)

B.S.

2004 - 2008 (4 years)

Chứng chỉ

A+ CERTIFICATION (2009)

The CompTIA A+ certification is the starting point for a career in IT

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự