Hình đại diện của mcastrucci
@mcastrucci
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 09 năm 2017
0 Đề xuất

mcastrucci

Trực tuyến Ngoại tuyến
Im a Full Stack Developer from Argentina. Im a Sr Java Developer with +5 years of experience. Hire me, you will not regret it. If you want Your work with quality, in time, guarantee and also an expert in the area that knows the things from the root and not just the visual part. Im your guy! Web Skills: JavaScript, Node JS, Angular. HTML5, CSS3. Java EE. Wordpress. PHP. Software engineering: +5 years of experience in Java Hibernate, Spring, Struts, MVC, Maven Servlets, Javascript, Node JS, Angular- C, PHP, ZendFramework, AJAX, Eclipse, SQL, H2, MongoDB, MySQL PostgreSQL, HTML, CSS, Apache, Lua, NetBeans, Linux, Sockets TCP/IP, UDP, Graphic Design: +5 years of exprience in Graphic desgin: My work as a Visual Communication Designer is based on finding and ensuring the optimal anchoring of communication, persuading the selected public. In a creative and artistic way, I offer different options for each client, without losing the essence that characterizes me.
$22 USD/hr
2 nhận xét
0.5
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 54%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự