Ảnh đại diện của mdanees
@mdanees
Cờ của India Bangalore, India
Member since Ngày 08 tháng 09 năm 2005
1 Đề xuất

mdanees

Trực tuyến Ngoại tuyến
Established professional software engineer having more than ten years of experience in implementing high performance, scalable desktop software, client/server, networking and web applications. Great efficiency with n-tier application design, development, architecture, maintenance and testing. Expertise in using various software tools, languages and methodologies with special expertise in C/C++, VC++, MFC, COM, DCOM and Microsoft Technologies.
$20 USD/giờ
3 đánh giá
4.8
  • 75%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

BCA

2002 - 2004 (2 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự