Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự ánProfile cover photoundefined
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
barishal, bangladesh
$10 USD / giờ
Hiện ở đây là 5:50 SA
Đã tham gia vào ngày tháng 2 13, 2022
0 Khuyến nghị

Md. M.

@mdheron02

4,9 (7 nhận xét)
4,4
4,4
$10 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
barishal, bangladesh
$10 USD / giờ
100%
Công Việc Hoàn Thành
100%
Đúng Ngân Sách
100%
Đúng Thời Hạn
Chưa có
Tỉ Lệ Thuê Lại

Freelancing work

I am professional Graphics Designer, and my Experience is 7+ years, I can Professionally do logo designing, So I can do this job very well and Efficiently. I am Expert in logo design, banner design, flyer design, visiting card, Personal card and all Graphics Design work. I learned this work a separate long-term course at the Government Computer Training Center. And I also professionally trained by Fiverr super seller trainer. I can do my job very well and Efficiently, so any Company and person will be satisfied with my work. Thank you. My expertise includes - Logo Design - Branding - Illustration - Icon Design - Poster Design - Digital Painting - Banner Design - Leaflets - Letterheads - Flyer Design - Business Cards - Brochure Design - T-shirt Design
Freelancer Graphic Designers Bangladesh

Liên hệ Md. M. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

I am professional Graphics Designer, and my Experience is 7+ years,
I can Professionally do logo designing, So I can do this job very well and Efficiently. I am Expert in logo design, banner design, flyer design, visiting card, Personal card and all Graphics Design work. I learned this work a separate long-term course at the Government Computer Training Center. And I also professionally trained by Fiverr super seller trainer.
I can do my job very well and Efficiently, so any Company and person will be satisfied with my work. Thank you.

My expertise includes
- Logo Design
- Branding
- Illustration
- Icon Design
- Poster Design
- Digital Painting
- Banner Design
- Leaflets
- Letterheads
- Flyer Design
- Business Cards
- Brochure Design
- T-shirt Design
Flyer Design
I am professional Graphics Designer, and my Experience is 7+ years,
I can Professionally do logo designing, So I can do this job very well and Efficiently. I am Expert in logo design, banner design, flyer design, visiting card, Personal card and all Graphics Design work. I learned this work a separate long-term course at the Government Computer Training Center. And I also professionally trained by Fiverr super seller trainer.
I can do my job very well and Efficiently, so any Company and person will be satisfied with my work. Thank you.

My expertise includes
- Logo Design
- Branding
- Illustration
- Icon Design
- Poster Design
- Digital Painting
- Banner Design
- Leaflets
- Letterheads
- Flyer Design
- Business Cards
- Brochure Design
- T-shirt Design
Flyer Design
I am professional Graphics Designer, and my Experience is 7+ years,
I can Professionally do logo designing, So I can do this job very well and Efficiently. I am Expert in logo design, banner design, flyer design, visiting card, Personal card and all Graphics Design work. I learned this work a separate long-term course at the Government Computer Training Center. And I also professionally trained by Fiverr super seller trainer.
I can do my job very well and Efficiently, so any Company and person will be satisfied with my work. Thank you.

My expertise includes
- Logo Design
- Branding
- Illustration
- Icon Design
- Poster Design
- Digital Painting
- Banner Design
- Leaflets
- Letterheads
- Flyer Design
- Business Cards
- Brochure Design
- T-shirt Design
Flyer Design
I am professional Graphics Designer, and my Experience is 7+ years,
I can Professionally do logo designing, So I can do this job very well and Efficiently. I am Expert in logo design, banner design, flyer design, visiting card, Personal card and all Graphics Design work. I learned this work a separate long-term course at the Government Computer Training Center. And I also professionally trained by Fiverr super seller trainer.
I can do my job very well and Efficiently, so any Company and person will be satisfied with my work. Thank you.

My expertise includes
- Logo Design
- Branding
- Illustration
- Icon Design
- Poster Design
- Digital Painting
- Banner Design
- Leaflets
- Letterheads
- Flyer Design
- Business Cards
- Brochure Design
- T-shirt Design
Flyer Design
I am professional Graphics Designer, and my Experience is 7+ years,
I can Professionally do logo designing, So I can do this job very well and Efficiently. I am Expert in logo design, banner design, flyer design, visiting card, Personal card and all Graphics Design work. I learned this work a separate long-term course at the Government Computer Training Center. And I also professionally trained by Fiverr super seller trainer.
I can do my job very well and Efficiently, so any Company and person will be satisfied with my work. Thank you.

My expertise includes
- Logo Design
- Branding
- Illustration
- Icon Design
- Poster Design
- Digital Painting
- Banner Design
- Leaflets
- Letterheads
- Flyer Design
- Business Cards
- Brochure Design
- T-shirt Design
Flyer Design
I am professional Graphics Designer, and my Experience is 7+ years,
I can Professionally do logo designing, So I can do this job very well and Efficiently. I am Expert in logo design, banner design, flyer design, visiting card, Personal card and all Graphics Design work. I learned this work a separate long-term course at the Government Computer Training Center. And I also professionally trained by Fiverr super seller trainer.
I can do my job very well and Efficiently, so any Company and person will be satisfied with my work. Thank you.

My expertise includes
- Logo Design
- Branding
- Illustration
- Icon Design
- Poster Design
- Digital Painting
- Banner Design
- Leaflets
- Letterheads
- Flyer Design
- Business Cards
- Brochure Design
- T-shirt Design
Flyer Design
I am professional Graphics Designer, and my Experience is 7+ years,
I can Professionally do logo designing, So I can do this job very well and Efficiently. I am Expert in logo design, banner design, flyer design, visiting card, Personal card and all Graphics Design work. I learned this work a separate long-term course at the Government Computer Training Center. And I also professionally trained by Fiverr super seller trainer.
I can do my job very well and Efficiently, so any Company and person will be satisfied with my work. Thank you.
Logo Design
I am professional Graphics Designer, and my Experience is 7+ years,
I can Professionally do logo designing, So I can do this job very well and Efficiently. I am Expert in logo design, banner design, flyer design, visiting card, Personal card and all Graphics Design work. I learned this work a separate long-term course at the Government Computer Training Center. And I also professionally trained by Fiverr super seller trainer.
I can do my job very well and Efficiently, so any Company and person will be satisfied with my work. Thank you.
Logo Design
I am professional Graphics Designer, and my Experience is 7+ years,
I can Professionally do logo designing, So I can do this job very well and Efficiently. I am Expert in logo design, banner design, flyer design, visiting card, Personal card and all Graphics Design work. I learned this work a separate long-term course at the Government Computer Training Center. And I also professionally trained by Fiverr super seller trainer.
I can do my job very well and Efficiently, so any Company and person will be satisfied with my work. Thank you.
Logo Design
I am professional Graphics Designer, and my Experience is 7+ years,
I can Professionally do logo designing, So I can do this job very well and Efficiently. I am Expert in logo design, banner design, flyer design, visiting card, Personal card and all Graphics Design work. I learned this work a separate long-term course at the Government Computer Training Center. And I also professionally trained by Fiverr super seller trainer.
I can do my job very well and Efficiently, so any Company and person will be satisfied with my work. Thank you.
Logo Design
I am professional Graphics Designer, and my Experience is 7+ years,
I can Professionally do logo designing, So I can do this job very well and Efficiently. I am Expert in logo design, banner design, flyer design, visiting card, Personal card and all Graphics Design work. I learned this work a separate long-term course at the Government Computer Training Center. And I also professionally trained by Fiverr super seller trainer.
I can do my job very well and Efficiently, so any Company and person will be satisfied with my work. Thank you.
Logo Design
I am professional Graphics Designer, and my Experience is 7+ years,
I can Professionally do logo designing, So I can do this job very well and Efficiently. I am Expert in logo design, banner design, flyer design, visiting card, Personal card and all Graphics Design work. I learned this work a separate long-term course at the Government Computer Training Center. And I also professionally trained by Fiverr super seller trainer.
I can do my job very well and Efficiently, so any Company and person will be satisfied with my work. Thank you.
Logo Design
I am professional Graphics Designer, and my Experience is 7+ years,
I can Professionally do logo designing, So I can do this job very well and Efficiently. I am Expert in logo design, banner design, flyer design, visiting card, Personal card and all Graphics Design work. I learned this work a separate long-term course at the Government Computer Training Center. And I also professionally trained by Fiverr super seller trainer.
I can do my job very well and Efficiently, so any Company and person will be satisfied with my work. Thank you.
Logo Design
I am professional Graphics Designer, and my Experience is 7+ years,
I can Professionally do logo designing, So I can do this job very well and Efficiently. I am Expert in logo design, banner design, flyer design, visiting card, Personal card and all Graphics Design work. I learned this work a separate long-term course at the Government Computer Training Center. And I also professionally trained by Fiverr super seller trainer.
I can do my job very well and Efficiently, so any Company and person will be satisfied with my work. Thank you.
Logo Design
I am professional Graphics Designer, and my Experience is 7+ years,
I can Professionally do logo designing, So I can do this job very well and Efficiently. I am Expert in logo design, banner design, flyer design, visiting card, Personal card and all Graphics Design work. I learned this work a separate long-term course at the Government Computer Training Center. And I also professionally trained by Fiverr super seller trainer.
I can do my job very well and Efficiently, so any Company and person will be satisfied with my work. Thank you.
Logo Design
I am professional Graphics Designer, and my Experience is 7+ years,
I can Professionally do logo designing, So I can do this job very well and Efficiently. I am Expert in logo design, banner design, flyer design, visiting card, Personal card and all Graphics Design work. I learned this work a separate long-term course at the Government Computer Training Center. And I also professionally trained by Fiverr super seller trainer.
I can do my job very well and Efficiently, so any Company and person will be satisfied with my work. Thank you.
Logo Design
I am professional Graphics Designer, and my Experience is 7+ years,
I can Professionally do logo designing, So I can do this job very well and Efficiently. I am Expert in logo design, banner design, flyer design, visiting card, Personal card and all Graphics Design work. I learned this work a separate long-term course at the Government Computer Training Center. And I also professionally trained by Fiverr super seller trainer.
I can do my job very well and Efficiently, so any Company and person will be satisfied with my work. Thank you.
Logo Design
I am professional Graphics Designer, and my Experience is 7+ years,
I can Professionally do logo designing, So I can do this job very well and Efficiently. I am Expert in logo design, banner design, flyer design, visiting card, Personal card and all Graphics Design work. I learned this work a separate long-term course at the Government Computer Training Center. And I also professionally trained by Fiverr super seller trainer.
I can do my job very well and Efficiently, so any Company and person will be satisfied with my work. Thank you.
Logo Design
I am professional Graphics Designer, and my Experience is 7+ years,
I can Professionally do logo designing, So I can do this job very well and Efficiently. I am Expert in logo design, banner design, flyer design, visiting card, Personal card and all Graphics Design work. I learned this work a separate long-term course at the Government Computer Training Center. And I also professionally trained by Fiverr super seller trainer.
I can do my job very well and Efficiently, so any Company and person will be satisfied with my work. Thank you.
Logo Design

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 5 trong số 8 nhận xét
Lọc nhận xét theo: 4,8
$100,00 USD
It was very nice working with Md.
Graphic Design Illustrator Logo Design Mobile App Development Photoshop
J
Cờ của jleigh1913 @jleigh1913
9 ngày trước
5,0
$40,00 USD
great communication and work
Graphic Design Illustration Illustrator Logo Design Photoshop
Avatar người dùng
Cờ của Darnell J. @DarnellCAJ
14 ngày trước
5,0
$50,00 USD
Md. M was great to work with. Fast creation times and met all requirements
Graphic Design Logo Design
Avatar người dùng
Cờ của matttank222 @matttank222
1 tháng trước
5,0
€50,00 EUR
Very good designer
Graphic Design Illustration Illustrator Logo Design Photoshop
Avatar người dùng
Cờ của Roberto E. @robertoettorre
4 tháng trước
4,8
€30,00 EUR
Nice to work with!
Graphic Design Internet Marketing Logo Design Marketing Photoshop
Avatar người dùng
Cờ của André C. @acalado03
5 tháng trước

Liên hệ Md. M. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Graphic Design 7 Logo Design 7 Photoshop 6 Illustrator 5 Illustration 3

Xem Các Freelancer Tương Tự

Graphic Designers in Bangladesh
Graphic Designers
Logo Designers
Photoshop Designers

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Graphic Design
Logo Design
Photoshop
Illustrator
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.