Ảnh đại diện của megharaja
@megharaja
Cờ của India Bangalore, India
Member since Ngày 08 tháng 01 năm 2009
0 Đề xuất

megharaja

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello! This is Megharaj SH I’m a web designer and developer with four years of professional experience in the software industry. My Technical Expertise: * HTML, HTML5, CSS, JavaScript * WordPress, PHP, MySQL * Adobe Flex [RIA], Adobe AIR [RDA] I specialize in creating custom websites for all sizes and types of businesses using XHTML, CSS and the powerful CMS platform "WordPress". I focus on custom WordPress theme design and plugin development. I can work on premium themes from "Studio Press" and "iThemes". I also have good industry experience in Adobe Flex for Rich Internet Applications(RIA) and Adobe AIR for Rich Desktop Applications(RDA).
$30 USD/giờ
1 đánh giá
1.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

MCA

2003 - 2006 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự