Ảnh đại diện của mehavemessage
@mehavemessage
Member since Ngày 16 tháng 02 năm 2004
0 Đề xuất

mehavemessage

Trực tuyến Ngoại tuyến
We have over 9 years of experience with most popular programming languages. Although we specialize in programming and graphic design, our extensive employee knowledge-base will enable us to tackle virtually any project with unparalleled quality and efficiency. We are currently working on a MMORPG and an RTS, with release dates for them still pending, but expected near the end of this year.
$17 USD/giờ
4 đánh giá
1.6
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự