Ảnh đại diện của MeridaLady
@MeridaLady
Cờ của Mexico Merida, Yucatan, Mexico
Thành viên từ August, 2007
0 Đề xuất

MeridaLady

Trực tuyến Ngoại tuyến
After having operated my own businesses for several hectic years, I decided to leave the U.S. and relocate to a wonderfully colorful Latin American city. With several years yet before retirement, I need to do some freelance work to keep the creativity & income flowing. I have a myriad of life experiences which will enable me to provide knowledgeable insight into any project
$10 USD/giờ
3 đánh giá
4.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự