Ảnh đại diện của mewever
@mewever
Member since Ngày 15 tháng 06 năm 2007
0 Đề xuất

mewever

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a software designer and developer with 15+ years of experience in a wide variety of systems and languages, along with over seven years of experience editing an online magazine. I have extensive experience in all phases of IT development, from initial concept to planning, coding, testing and delivery.
$25 USD/giờ
1 đánh giá
1.6
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Supervisor of Mainframe Development

Jan 2000

Programming in various operating systems, languages and databases, primarily Natural and Adabas on a mainframe. Also experience in PHP/MySQL on Linux, Excel macros, Access databases on Windows XP.

Programmer

Feb 1995 - Dec 1999 (4 years)

Programming and project management in a wide variety of languages, including Natural, PL/1, COBOL, CICS, Mainframe Assembler (BAL) and Visual Basic..

Giáo dục

Associates

1992 - 1993 (1 year)

Chứng Nhận

 • PHP Level 1
  78%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự