Ảnh đại diện của Mewii
@Mewii
Member since Ngày 31 tháng 03 năm 2007
0 Đề xuất

Mewii

Trực tuyến Ngoại tuyến
Areas Of Expertise: VoIP * Asterisk development & support o TDM & E1/T1 (PRI) configuration o Sangoma cards support o SS7 interconnection o Dialplan & IVR development with DB integration o Inbound/outbound call center * Gateway configuration, provisioning, support (Sipura,Cisco,Grandstream. Polycom) * Trixbox * FreePBX/AMP * A2billing * H323 stack VoIP solutions developed * Prepaid calling cards IVR * ANI callback * Web callback * Callshop * CallCenter Linux OS: * Gentoo * Fedora * RedHat * CentOS * Debian * Slackware Networking/servers * Clusters with load balancing (LVS) and failover * Apache, Webalizer(server log analysis) * BIND * MySQL (adminstration, backup, replication, procedures) * SSHD * WU-FTPD * PROFTPD * and others Monitoring services * Cacti (including integration with Asterisk) * Nagios * Sipp * SipSak
$15 USD/giờ
1 đánh giá
1.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự