Ảnh đại diện của mhudson
@mhudson
Member since Ngày 08 tháng 07 năm 2009
0 Đề xuất

mhudson

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a writer who loves to provide the highest quality of writing and put passion into my work as well offering more than just a service, but a business partnership. I am excellent at keeping to a deadline and value the quality of an article as that is what I take pride most in. I love writing about a range of subjects and have a wide variety of knowledge plus posses exemplary research skills to allow me to complete an article effectively and efficiently.
$15 USD/giờ
1 đánh giá
2.3
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự