Profile image of michael1981
@michael1981
Cờ của China Chengdu, China
Làm thành viên từ Ngày 14 tháng 06 năm 2008
0 Đề xuất

michael1981

Online Offline
Summary * With more than 10 years experiences of software development. * Software tester with one year software testing working experience. Familiar with TCP/IP protocols and digital network equipment such as switch and router. * Professional with the C/C++ program language, familiar with STL. * With 4 years experience of Linux system software development. Professional with Ipv4/6 network programming. Be proficient in Linux software active debugging with gdb. * With more than 5 yeas experience of mobile developing, Symbian/QT, Android & IOS. * Familiar with Linux system and bash script program. * Familiar with reverse engineering. * With experience in Linux kernel hacking; Competence profile ·Low level programming ·C/C++,swift,objective-c,java ·Assembly programming ·OOAD(UML/MSC/SDL) ·Script language (Shell,Python,Perl,Tcl,etc.) ·Objective-C language ·Mobile developing, Symbian,Android & IOS ·Embedded System Development(Vxworks) ·Protocol(TCP/IP,RADIUS,TACACS,IPFIX,SIP,RTP,RTCP)
$20 USD/Giờ
các đánh giá về 7
3.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự