Ảnh đại diện của michael1981
@michael1981
Cờ của China Chengdu, China
Member since Ngày 14 tháng 06 năm 2008
0 Đề xuất

michael1981

Trực tuyến Ngoại tuyến
Summary * With more than 10 years experiences of software development. * Software tester with one year software testing working experience. Familiar with TCP/IP protocols and digital network equipment such as switch and router. * Professional with the C/C++ program language, familiar with STL. * With 4 years experience of Linux system software development. Professional with Ipv4/6 network programming. Be proficient in Linux software active debugging with gdb. * With more than 5 yeas experience of mobile developing, Symbian/QT, Android & IOS. * Familiar with Linux system and bash script program. * Familiar with reverse engineering. * With experience in Linux kernel hacking; Competence profile ·Low level programming ·C/C++,swift,objective-c,java ·Assembly programming ·OOAD(UML/MSC/SDL) ·Script language (Shell,Python,Perl,Tcl,etc.) ·Objective-C language ·Mobile developing, Symbian,Android & IOS ·Embedded System Development(Vxworks) ·Protocol(TCP/IP,RADIUS,TACACS,IPFIX,SIP,RTP,RTCP)
$20 USD/giờ
7 đánh giá
3.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự