Hình đại diện của michaelrajkumar
@michaelrajkumar
Làm thành viên từ 23 tháng 9, 2003
0 Đề xuất

michaelrajkumar

Trực tuyến Ngoại tuyến
## BIO Worked as technical architect for huddle247.com. Worked as project manager and operations incharge of Indian operations for Softect Solutions inc. Have satisfied customers like Winx enterprise Solutions who keep comming back to us for solutions. Provide solutions on J2EE platform, .Net platform, Coldfusion and other Microsoft Technologies. ## Area of Expertise Hardware, Linux, Windows 2000, Visual Basic, Microsoft SQL server 7/2000, .Net platform, ASP, VBScript, JavaScript, Coldfusion, Microsoft Access, JSP, Servlets, Javabeans, EJB, Orion, JBoss, Tomcat, Weblogic, Site Server, XML, Microsoft Exchange Server,IIS, Apache, ADSI, Active Directory, CDO, Macromedia Flash, Adobe Photoshop
1 Nhận xét
1.3
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự