Ảnh đại diện của microservices
@microservices
Cờ của India Kolkata, India
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 05 năm 2016
0 Đề xuất

microservices

Trực tuyến Ngoại tuyến
We build web sites and applications with fanatical attention to detail and offer a range of development pride ourselves on using a modern agile workflow and industry best practices to craft modern solutions to our clients problems that are as elegant as they are enjoyable to use. Please visit our web site for more info .
$10 USD/giờ
22 đánh giá
4.1
  • 96%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 26%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự