Ảnh đại diện của MicroXpress
@MicroXpress
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 08 năm 2008
0 Đề xuất

MicroXpress

Trực tuyến Ngoại tuyến
Software development for banks, insurance and telecoms companies. Almost twenty years experience developing bespoke software on Microsoft platforms - VB, ASP, Access, SQL, C#, .NET, Oracle, DB2, MySQL. Project management and technical architecture.
$30 USD/giờ
110 đánh giá
7.4
 • 94%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 93%Đúng giờ
 • 57%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Software Architect

Mar 2005

Software architect for investment banks in the city of London. Main duties * Design and implement strategic solutions for Risk Departments within investment bank * Database design * Performance * Training and mentoring of staff * All technologies - C#.NET, VB, VBA, SQL Server, Sybase, MySQL, Winform applications, WPF applications, Silverlight, ASP Webforms, ASP MVC, nHibernate, Entity Framework, unit testing, best practices and so on

Giáo dục

BSc (Computers - Hons)

1987 - 1991 (4 years)

Chứng Nhận

 • SQL Level 1
  98%
 • C# 1
  93%
 • JavaScript Level 1
  90%
 • US English Level 1
  90%
 • UK English 1
  88%
 • jQuery 1
  85%
 • VB6 1
  83%
 • VB .Net Level 1
  80%
 • HTML Level 1
  78%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự