Profile image of midweststreaming
@midweststreaming
Flag of United States Cottage Hills, United States
Member since March, 2007
0 Đề xuất

midweststreaming

Trực tuyến Ngoại tuyến
Qualifications HTML, XHTML, DHTML, CSS, PHP, XML, Javascript,Linux, MySQL, SQLServer, Dreamweaver, Photoshop,Paintshop Pro Capabilities CSS, HTML, JavaScript, MySQL, PHP, Visual Basic, XML Design: Creating custom HTML/CSS for Web sites and new designs for larger sites based on existing templates. Applications: Acrobat, Apache, Captivate, Camtasia, Dreamweaver, FAR, Fireworks, Flash, Flash Media Server, FrameMaker, FreeHand, HomeSite, HTML Help Workshop, IconForge, Illustrator, ImageReady, Joomla, Mambo, PageMaker, Perforce, Photoshop, phpMyAdmin, Premiere, RoboHelp, TopStyle, XMLSpy, Visual Studio, WordPress. Work History Sites designed Design and webmaster
$8 USD/giờ
1 đánh giá
2.3
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • image of Timothy J. Private for Alex 4 [Sealed]

  “script is bugged and he wont fix..gave false promise and hasnt come thru..”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự