Hình đại diện của mihail99999
@mihail99999
Làm thành viên từ 11 tháng 10, 2019
0 Đề xuất

mihail99999

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi. Thank for visit my Profile. Someone often say , money is more important than project. But i don't think so. Frankly, budget is important too. But as developer , to provide perfect result to clients is more important than budget. To provide perfect result to clients is very important mission. I won't disappoint my employers with my working. Royal service is my slogan. Thanks for reading.... * My major skill* - React Js ( Redux ), Node Js, MongoDB, Mysql, MERN Stack. - Vue JS ( Vuex ) , Laravel, Node Js, Spring Boot . - Angular , MEAN Stack. - Three Js, D3.JS - ASP. NET , C#,VB, C++, MFC , Java .... - Python, OpenCV, ML,OCR, Data analyise. Django - Web site scrapping. - Mobile developer , React Native and Ionic. - Awesome web site design and building. - PHP, Cake PHP, CI , Laravel , HTML, CSS, Ruby On Rails , Bootstrap, Jquery ......
$30 USD/hr
7 nhận xét
3.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 86%Đúng hạn
  • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự