Hình đại diện của milansvrlo
@milansvrlo
Cờ của Slovakia Ivanovce, Slovakia
Làm thành viên từ 22 tháng 9, 2005
0 Đề xuất

milansvrlo

Trực tuyến Ngoại tuyến
NAME: Milan Svrlo www: at demand email: at demant phone: at demant birth date and place : 14.12.1974, Brezno nationality : Slovak OBJECT Brief professional C.V. EDUCATION Secondary modern school, Slovak republic, June 1993 Specialization: Computational – IT a HW technology, economy PROFESSIONAL EXPERIENCES Software : [login to view URL] applications programming, economy and information systems, based on the Internet, Intranet, Windows and Unix, also as modules or standalone applications, analysis, design, security, programming languages client / server, client / client [login to view URL] data modelling – data models creations, editions [login to view URL] and authentification methods and technologies applied to the IT [login to view URL] experiences with programming database applications under Windows platform (Delphi, MVS, …) [login to view URL] graphic – graphic creation, modelling, 3D modelling (Corel, Adobe, …) [login to view URL] experiences with GIS (AutoCad, Microstation) [login to view URL] and problems solution with SW for Windows and Linux platform Microsoft technologies : [login to view URL] NT (2000 / XP / 2003), Win 9x architecture [login to view URL] office – Excel (flexible data processing), Word (software documentation), MS Access, … [login to view URL] experiences with with Windows CE [login to view URL] installation and configuration, servers, services, engines, net, components, drivers, problem's solutions [login to view URL], Server, LAN, WAN, etc. ... [login to view URL], Mail, FTP, TC/IP, DNS, DHCP, etc. ... [login to view URL] UNIX / LINUX technologies : [login to view URL] experiences with OS and applications [login to view URL] installation and configuration, servers, services, engines, net, components, drivers, problem's solutions [login to view URL], Server, LAN, WAN, etc. ... [login to view URL], Mail, FTP, TC/IP, DNS, DHCP, SAMBA, NFS, etc. ... [login to view URL] Internet / Intranet technologies : [login to view URL] experiences with Php programming language, also object oriented [login to view URL] experiences with HTML and CSS [login to view URL] experiences with creating, linking applications for payment gates based on the credit card, check, phone banking, internet banking [login to view URL] experiences with internet browsers and their support for web pages [login to view URL] experiences with client / server and client / client technologies [login to view URL] experiences with XML, XSL [login to view URL] experiences with authentification and IT applications creating, programming, installing [login to view URL] experiences with framework, data madelling, portals, vortals, virtual stores, video - sound chats, webhosting, serverhousing … [login to view URL] experiences with WAP, Java [login to view URL] server installation and configuration (Apache, MS IIS) [login to view URL] / server or software installation and configuration (Php, Perl, databases, …) [login to view URL] a HelpDesk for users Databases technologies : [login to view URL] experiences with MySQL (programming, administration, ...) [login to view URL] experiences with Oracle (programming, administration, ...) [login to view URL] experiences with MSSQL (programming, administration, ...) [login to view URL] experiences with PostgreeSQL (programming, administration, ...) [login to view URL] experiences with MS ACCESS (programming, administration, ...) [login to view URL] experiences with SQL [login to view URL] experiences with PL/SQL [login to view URL] experiences with ODBC technology [login to view URL] Versioning systems : [login to view URL] (administration ...) [login to view URL] (administration ...) Others : [login to view URL] and macro economy problems [login to view URL] management [login to view URL] problems [login to view URL] consulting [login to view URL] Hardware : [login to view URL] experiences with hardware PC (also printers, modems, …) [login to view URL], bugs sense and reparation [login to view URL] Languages : [login to view URL] language references : at demand
$15 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự