Profile image of milindck
@milindck
Member since March, 2004
0 Đề xuất

milindck

Trực tuyến Ngoại tuyến
* More than 6 years of software industry experience. Application/Applet development for Intranet/Extranet. Web application Prototype development. Java, Servlets, JSP, Socket Programming, AWT, JNI, JFC, Swing, J2EE, RMI, LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), JNDI, JMS, EJB, C/C++, Oracle 8i, MySQL, MS SQL, PL-SQL, JDBC, JUnit Testing, Object-Matter, HTML, DHTML, JavaScript, XML, XSLT, SAX, DOM, DTD, Schema, Win95/NT/2000/Me, UNIX. WebLogic 6.1, JRun Server, Apache-Tomcat. Borland JBuilder 7, Dreamweaver, Forte for Java, Visual Age, Microsoft Developer Studio for Visual C++. * Software development life cycle from design, development, testing and deployment of applications. Object Oriented Analysis and Design following Grady Booch's Methodology. * GroupWare: Lotus SameTime, Microsoft NetMeeting. Miscellaneous tools: MS Office 97/2000, Install Shield Pro 5. Project/Code Management Tools: Rational Rose, Visual Source Safe (VSS), Concurrency Version Control System (CVS), and Source Offsite, Erwin for database design, Oracle Enterprise Manager, Oracle SQL Plus, MyCC (MySQL Control center), DB Tools.
$45 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự