Hình đại diện của Milivoye
@Milivoye
Cờ của Serbia Calgary, Serbia
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 10 năm 2008
0 Đề xuất

Milivoye

Trực tuyến Ngoại tuyến
HIGHLIGHTS OF QUALIFICATIONS - Graduate Engineer of Business Informatics and Statistics, Belgrade Business School - Seven years of experience in Web Application Development - Excellent knowledge in Windows based server systems administration - Familiar with wide range of applications for business environment - Strong knowledge in Networking, Software and Hardware - Experienced in teamwork and dealing with tight deadlines EMPLOYMENT HISTORY 2001 - Pres. Sprachcaffe GmbH - Project Manager and Office Manager - Web Developer - Administrating and maintaining dedicated servers EDUCATION 1998 - 2000 Belgrade Business School, Serbia Engineer of Business Informatics and Statistics - Development and usage of Informational Systems in business environment - Theory and practice in programming, program analysis and evaluation - Theory and practice in business statistics and statistical methods TECHNICAL SKILLS Programming Languages - VB, HTML, DHTML, XML, XSLT, CSS, SSI, ASP, PHP, JavaScript, ActionScript, VBScript - Some experience: ASP.NET, C#, Cobol Database Tools - SQL Server 2000, MySQL, MS Access Development Platforms - Macromedia Dreamweaver MX/2004/8/CS3 - Macromedia Flash MX/2004/8/CS3 - MS Visual Studio 6, MS Visual [url removed, login to view] O/S, Software, Hardware - Windows NT4/2000/2003 Server, Linux - PC Hardware installation - Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla/Firefox - Office packages (Microsoft Office, OpenOffice) REFERENCES - [url removed, login to view] - [url removed, login to view] - [url removed, login to view] - [url removed, login to view] - [url removed, login to view] - [url removed, login to view] - [url removed, login to view] - [url removed, login to view] INTERPERSONAL SKILLS AND INTERESTS - Reliable and devoted to duties - Enjoys time with family - Experienced in teamwork
$20 USD/Giờ
các đánh giá về 2
2.6
  • 67%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự