Ảnh đại diện của MindCracker
@MindCracker
Thành viên từ February, 2009
0 Đề xuất

Syed Raheel Abbas

Trực tuyến Ngoại tuyến
2 đánh giá
3.7
 • 75%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • image of machclark DR.net DOCUMENTATION Limited2 [Sealed]

  “Outstanding work by mindcracker. He goes far beyond stated requirements to deliver as complete and comprehensive solution as possible. a very great pleasure working with this provider.”

 • image of machclark VB.NET METADATA $30.00 USD

  “Excellent work - very steady provider”

Kinh nghiệm

Software Engineer

Jun 2010 - Apr 2012 (1 year)

In allainet i have worked on following websites Skills used , C# , , SQL Server , Crystal Reports , jquery , ajax

Software Engineer

Mar 2009 - Jun 2010 (1 year)

Worked as "Web developer" for following websites 1- 2- 3- (Challenge Dementia) Skills used , C# , , SQL Server , Crystal Reports , jquery , ajax

Giáo dục

BS HONS Computer

2003 - 2007 (4 years)

Chứng chỉ

BrainBench Certified C# Developer (2009)

BrainBench

25% 2. Advanced Concepts 80% 3. Basic Concepts 60% 4. Classes 100% 5. CLR 50% 6. Exception Handling 100% 7. Flow Control 50% 8. Framework Fundamentals 75% 9. Object Oriented Concepts 60% 10. Operator Overloading 0% 11. Operators

Các xuất bản

Blog

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự