Hình đại diện của MingLee
@MingLee
Cờ của Vietnam Ho Chi Minh, Vietnam
Làm thành viên từ 31 tháng 12, 2004
0 Đề xuất

MingLee

Trực tuyến Ngoại tuyến
Technical Summary: Nine years of extensive experience in application software, and experience in design, development and Web-based applications. Experience in using such languages as: Visual Basic, Visual C++, FoxPro, Active Server Pages, JavaScript, VBScript, Flash ActionScript, HTML, DHTML, Oracle database, MS SQL Server and MS Access. Proficient in application development tools, and have experience using Object-Oriented methodologies, Client-Server architecture (COM, DCOM, three-tier, n-Tier) and Web applications. Possesses experience in the accounting, banking and e-Learning industries. Skills: - Languages & Scripting: Visual Basic 6.0, ASP, ASP.NET, VBScript, JavaScript, Flash ActionScript, XML, HTML, DHTML, FoxPro, Perl, WinRunner, Visual C++ 6.0, C# - Operating Systems: Windows XP/2000/NT/ME/98/95/3.1, MS DOS - Databases: MS Access, FoxPro, MS SQL Server, Oracle - Web Servers: IIS, Apache - Analysis & Design Tools: Erwin, Benthic, Visio, Rational Rose, Oracle Designer/2000 - Management Tools: PVCS Tracker, Visual SourceSafe - Web Design Tools: Macromedia Dreamwaver, Macromedia Flash, Visual InterDev - Graphic Tools: Adobe Photoshop, Photo Impact - Other Special Skills: MS Transaction Server, Crystal Reports
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự