Ảnh đại diện của miniweb
@miniweb
Cờ của India Kolkata, India
Member since Ngày 28 tháng 09 năm 2005
0 Đề xuất

miniweb

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 6 years experience on web designing and web promotion. I worked for as web developer and SEO.. having very Good SERP on keyword "greeting cards" in At present I am working on a project as SEO on a new site having #1 SERP for key-word "bed breakfasts america" and #3 SERP for key-word"bed brekfasts directory" in msn.com. After wait of 60 days approx. finally get PR4. As We know At present google put all new site in snadbox for 60 to 90 days and during those days page renak will be 0 for new listed site. google prefer to see good number of backlink for new site during sandbox period. a) my company website was #70 SERP in for key-phrase "custom website design" on Oct' 05. I did SEO job on same key-phrase and within 30 days of period has #10 SERP. b) my company website was not in top 100 SERP in for key-phrase "custom web site design" on Oct' 05. I did SEO job on same key-phrase and within 30 days of period has #15 SERP. Recently I am working on New SEO Project Search Engine Rank Position [SERP] --> website design msn #8 best website design google #5 yahoo #2 msn #1 website design company google #8 yahoo #13 msn #7 professional website design google #3 yahoo #17 msn #3 custom website design google #8 yahoo #28 msn #4 custom web site design google #7 msn #4 --> radio communication systems google #20 msn #2 radio communication msn #1 --> bed breakfasts directory yahoo #19 msn #1 --> bed breakfasts directory msn #5
$8 USD/giờ
1 đánh giá
3.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự