Hình đại diện của miniweb
@miniweb
Cờ của India Kolkata, India
Làm thành viên từ Ngày 28 tháng 09 năm 2005
0 Đề xuất

miniweb

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 6 years experience on web designing and web promotion. I worked for [login to view URL] as web developer and SEO.. having very Good SERP on keyword "greeting cards" in [login to view URL] At present I am working on a project as SEO on a new site [login to view URL] having #1 SERP for key-word "bed breakfasts america" and #3 SERP for key-word"bed brekfasts directory" in msn.com. After wait of 60 days approx. finally [login to view URL] get PR4. As We know At present google put all new site in snadbox for 60 to 90 days and during those days page renak will be 0 for new listed site. google prefer to see good number of backlink for new site during sandbox period. a) my company website [login to view URL] was #70 SERP in [login to view URL] for key-phrase "custom website design" on Oct' 05. I did SEO job on same key-phrase and within 30 days of period [login to view URL] has #10 SERP. b) my company website [login to view URL] was not in top 100 SERP in [login to view URL] for key-phrase "custom web site design" on Oct' 05. I did SEO job on same key-phrase and within 30 days of period [login to view URL] has #15 SERP. Recently I am working on New SEO Project [login to view URL] Search Engine Rank Position [SERP] [login to view URL] --> website design msn #8 best website design google #5 yahoo #2 msn #1 website design company google #8 yahoo #13 msn #7 professional website design google #3 yahoo #17 msn #3 custom website design google #8 yahoo #28 msn #4 custom web site design google #7 msn #4 [login to view URL] --> radio communication systems google #20 msn #2 radio communication msn #1 [login to view URL] --> bed breakfasts directory yahoo #19 msn #1 [login to view URL] --> bed breakfasts directory msn #5
$8 USD/Giờ
1 Nhận xét
3.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự