Ảnh đại diện của MiriahBrown
@MiriahBrown
Member since Ngày 09 tháng 04 năm 2009
0 Đề xuất

MiriahBrown

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have written many articles that have been published in magazines around my local area: Pensacola Magazine, Northwest Florida Business Climate, Gulf Breeze Magazine, The Downtown Crowd, etc. I love writing and have my B.A. degree in English. I have worked on editing pieces through a book publishing company that I worked for and I am confident that I will be an excellent choice for your company.
1 đánh giá
2.2
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của odellv Project 417242 has been deleted [Sealed]

  “Pros: Project completed, criteria met, and timely return on project Con: Although the project criteria was met, the quality of work was somewhat disappointing and considerble editing was required to get material ready for print.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự