Hình đại diện của mistehbab
@mistehbab
Làm thành viên từ Ngày 06 tháng 04 năm 2007
0 Đề xuất

mistehbab

Trực tuyến Ngoại tuyến
9 years professional experience in Linux/UNIX, I have built webhosting servers for small to large environments. 9 years experience building, configuring and managing LAMP (Linux + Apache + Mysql + PHP) environments I have built and managed Windows servers for the same ammount of time. I have significant knowledge on Windows platform and its workings. Linux Servers; --------------- I have built linux servers from scratch, configured/setup servers on it dns (name-servers), dhcp database servers, clustered servers web servers mail servers (qmail, postfix, exim, sendmail) crontab, cron jobs snmp monitoring servers raid setup Scalix and more.. I have worked with RedHat, CentOS, Debian, FreeBSD Cisco Certified Network Professional (CCNP); --------------------------------------- Cisco ID: CSCO11256013 Verification URL: [login to view URL] CCNP Verification Code: 404894169816AOZN Windows Servers; ------------------ I have worked with; (a) Windows NT 4.0 - Windows Server 2008 R2 (b) Microsoft Exchange Sever 5.5, 2000, 2003, 2007, 2010 SP1 (c) Microsoft SQL Sever 2000, 2005, 2008 I have configured and deployed; - Active Directory - SQL Server - Exchange Server - Migrated Servers - Transferred Server roles to additional/backup servers - Renamed domain names in Active Directory implementations - Setup Group Policies, OUs, Users, Groups - DHCP Server - DNS Server - Mail Servers - Automate tasks in Windows and more.. Web Development; ------------------ I have worked with ASP, PHP, CGI/Perl scripts I have created, added to, fixed/troubleshooted multiple websites I have worked with PHPBB, VBulletin, OsCommerce, Kayako, ModernBill, Drupal, Magento, Wordpress, phpmyadmin/pgadmin and many other scripts Coding; -------- I know C/C++, some perl I write shell scripts, bash, csh, cron jobs I provide consultancy for both Windows and Linux Servers as well as for Cisco hardware, such as configuring, deployment, troubleshooting and upgrades of Cisco devices.
$20 USD/hr
26 nhận xét
5.3
  • 77%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự