Ảnh đại diện của Mithil01
@Mithil01
Cờ của India Bharuch, India
Làm thành viên từ Ngày 03 tháng 06 năm 2006
0 Đề xuất

Mithil01

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 10 years experience as a programmer and architect. I am the co-owner of www.studytrails.com. My skills include Java, J2EE, Google Maps API, and R. I have worked in telecom, Manufacturing and weather domain. I have experience in Big Data projects and am SAS and OBIEE certified.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
0.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự