Hình đại diện của mkrishnaeday
@mkrishnaeday
Cờ của Canada Saskatoon, Canada
Làm thành viên từ 6 tháng 10, 2018
0 Đề xuất

mkrishnaeday

Trực tuyến Ngoại tuyến
This is Mohan having 13 + years of experience in Software Manual Testing (QA-process, Web testing, Functional Testing, Mobile Apps Testing, Android and IOS testing, report tracking, manage and implementing QA schedules) and Automation testing. I am also having good experience of testing on Unix, Solaris and Windows platforms and experience in OS virtualizations like VirtualBox, VMware ESXi 6.0, VSphere 6.0. Good experience on Windows OS installations (Windows 2003 R2 SP2 32/64 bit, Windows XP SP3 32 bit, Windows 7 32/64bit, Windows 2008 R2 SP1 64bit, Win 8 64bit and Windows 2012 64bit), Educational Qualifications : ---------------------------- 1. Master of Engineering ([login to view URL]) in Information Technology from Punjabi University, Patiala 2. ISTQB (International Software Testing Quality Board) Certificate from BCS (British Computers Society) 3. VMware Certified Professional 6.0 - Data Center Virtualization with score 459 out of 500 4. Sun Certified Programmer for the Java Platform
$20 USD/hr
4 nhận xét
1.2
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Bằng Cấp

ISTQB (International Software Testing Quality Board) (2018)

BCS (British Computers Society)

ISTQB (International Software Testing Quality Board) Certificate from the BCS (British Computers Society)

VMware Certified Professional 6.0 - Data Center Virtualization (2016)

VMware

VMware Certified Professional 6.0 - Data Center Virtualization with score 459 out of 500

IBM Cloud Migration Explorer (2018)

IBM India

IBM Cloud Migration Explorer Certificate from IBM

Sun Certified Programmer for the Java (2002)

Sun Oracle

Sun Certified Programmer for the Java Platform with 85%

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự