Ảnh đại diện của mmysoft
@mmysoft
Cờ của Vietnam Hai Phong, Vietnam
Member since Ngày 05 tháng 10 năm 2008
0 Đề xuất

Senior Ecommerce

Trực tuyến Ngoại tuyến
Established in Australia and Vietnam, has brands in UK, Canada...Korifi is providing E-commerce solutions, web development, web design to retailers, online stores,individuals, companies. With a strong acknowledgement in open source field, we are confident to know what client is finding and suggest many suited solutions. Client is center, We go around and let you know how to handle issues effectively with affordable costs.
$20 USD/giờ
25 đánh giá
5.0
  • 73%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 21%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Senior Ecommerce

Jan 2009

Established in Australia and Vietnam, has brands in UK, Canada...Korifi is providing E-commerce solutions, web development, web design to retailers, online stores,individuals, companies.

Giáo dục

4

2000 - 2005 (5 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự