Ảnh đại diện của mohammadshehryar
@mohammadshehryar
Làm thành viên từ Ngày 28 tháng 08 năm 2009
0 Đề xuất

mohammadshehryar

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 4 years of experience in SEO, SEM and SMM. I have been implementing SEO strategies like Article Writing Press Release Writing Articles submissions Forum postings Blog commenting Guest post blog postings Link exchange Free directory submissions Social networking Social bookmarking Contributing in answers communities Keywords research and Selection, Website Analysis, Rank analysis and more using Google tools and according to Google policies. I have been working with Michael Arnold owner of and succeeded in getting many registrations to his website.
$3 USD/giờ
1 đánh giá
1.1
  • 20%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự