Hình đại diện của mohammedshazzad5
@mohammedshazzad5
Làm thành viên từ 8 tháng 5, 2016
1 Đề xuất

mohammedshazzad5

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I am MD. Shazzadul Islam Azad. I have three years of experience about SEO, Link building, Web research, Data Entry, Social Media Merketing (SMM), advertising and similar other field. I have handled the online marketing strategies. My main objective is to satisfy my client with my work. I have many skills that allow me to perform a wide range of duties, and am always finding new things to add to this. I have ability to accomplish the goal of quality results. Services I can promote: Search Engine Optimization Lead generation Data Entry Web research Internet Research Excel Advertising Social Media Marketing Blog Writing Classified posting Thank you for viewing my profile.
$2 USD/hr
8 nhận xét
2.5
  • 89%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Search Engine Optimization

Jun 2018 - Jun 2019 (1 year)

I have two years of experience about seo optimization, link building, blog comment, forum post, keyword research, social media marketing etc.

Giáo dục

Bachelor degree

2000 - 2003 (3 years)

Các xuất bản

Search Engine Optimization, Social Media Optimization

I have done three months professional SEO course from gs-team.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự